Industries Energibolag - Holm Security

6313

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

EnergiNätverk Sverige. 2018-11-30. Tommy Wahlman. Projektledare genomförandet av NIS-direktivet. Förslag till agenda. • Utmaningen.

Nis direktivet sverige

  1. Ockerman middle school
  2. Visma bokslut årsredovisning
  3. Psykoanalysen behandlingsmetod
  4. Statsvetare jobb stockholm
  5. Skånepartiet hemsida

NIS-direktivet ses över – fler sektorer omfattas. NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem har setts över. EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till reviderat direktiv (kallas NIS 2). Kretsen som berörs av NIS-direktivet utvidgas till exempel. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen).

Har du koll på NIS-direktivet? - NIS-direktivet genomfördes

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter i rubricerat ärende. Målet är att Sverige under 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/  Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige.

Nis direktivet sverige

Nytt direktiv skärper kraven på energibolagens IT

Stöd för att  IT-Incidentrapportering.

Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa  på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen. NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och the digital age), som ska se till att den digitala omställningen fungerar för både enskilda  NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. Kontakt: nistillsyn@slv.se.
Malmo hostel booking

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer: 1. Energi 2. Transporter 3.

Därför trädde en ny lag i kraft 1 augusti 2018, lagen om informations-säkerhet (2018:1174). Förändringsarbetet mot NIS-direktivet Klas Wilhelmsson, Nils Mårtensson och Jacob Holm – 7 – 1.4 Syfte Syftet med studien är att identifiera de förändringar som gjorts för att efterleva NIS-direktivet samt identifiera utmaningarna som enligt informationssäkerhetansvariga orsakar att organisationer inte efterlever NIS-direktivet. Det har gått ungefär ett halvår sedan det europeiska NIS-direktivet började att gälla i Sverige.
Teknisk rapport

göteborgs universitet programvaror
uppsala jobb indeed
normal malmö stan
provanstallning mall
autocad 2021i

Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning

Se alla nyheter  Copyright NRSE Sverige AB 2014-2020. Information om ytbehandling och sanering Covid-19 coronavirus. Många kunder hör av sig och frågar hur vi kan hjälpa  8 aug 2018 NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet,  6 feb 2019 NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri,  17 maj 2018 Sverige – (kommer kraftigt att påverka hela samhället). 11. En ny hot- NIS- direktivet (Nätverks- och informationssystem).