Vad är hälsa & vad är KASAM - Hälsopedagogik

2631

Psyche 2011/2 - Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor

Arbetet utgår från en salutogen värdegrund och fokuserar på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. - Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat genus, övervikt, bedömning, integration, medbestämmande och utanförskap utifrån salutogena och didaktiska utgångspunkter - teori och praktik i samverkan. - I den tredje delen sker en återknytning till bokens syften. Ett salutogent hälsoperspektiv uppmärksammar inte först och främst risker, ohälsa eller sjukdomar, utan ”fokuserar resurser i skapandet och utvecklandet av hälsa” (ibid.). En central del av det salutogena perspektivet utgör KASAM-begreppet, känsla av sammanhang .

Salutogent hälsoperspektiv

  1. Att skriva pressrelease
  2. Inre exil

i det salutogena synsättet och ger handläggare SALUTOGENT SYNSÄTT. Individen sedd ur ett Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv. PATOGENT  Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att handla om hur vi förbereder eleverna för livets utmaningar. Utgångspunkterna för   15 apr 2014 Arbetet utgår från en salutogen värdegrund och fokuserar på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. – Arbetssättet  Den teoretiska referensramen innehåller tre olika perspektiv; det sociologiska, det socialpedagogiska och känsla av sammanhang (KASAM), som är ett salutogent  elevhälsofrågor på ett generellt plan utifrån såväl ett salutogent hälsoperspektiv som ett patogent förebyggande perspektiv samtidigt som de samverkar om  Salutogent ledarskap en investering Text: Stefan Hult om man tänker sig en flod som någon fallit i, (1999). Friskt ledarskap: Ledarskap ur ett hälsoperspektiv.

KARTLÄGGNING AV BEHOV I DEN DAGLIGA LIVSFÖRINGEN

4. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser för att skapa goda villkor för människor som bygger på delaktighet och självbestämmande. 5.

Salutogent hälsoperspektiv

Etablering med hälsoperspektiv - Länsstyrelsen

Nordisk psykologi2001;3: 238–255. Ljusenius T & Rydqvist L-G. Friskt ledarskap: Ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Elevhälsans arbete är främjande och förebyggande genom att på organisationsnivå och på arbetsgruppsnivå tillföra ett salutogent hälsoperspektiv i den dagliga pedagogiska verksamheten, både i planeringen av verksamheten och i dess organisation. Elevhälsan arbetar också stödjande och utredande. salutogent hälsoperspektiv vilket innebär att faktorer som fokuserar på hälsan är i fokus och inte sjukdom. Ett salutogent hälsoperspektiv handlar om att bevara, främja och stärka det friska hos en människa.

Då Utifrån ett hälsoperspektiv så ser vi att det handlar om att ge barnen förutsättningar för en god fysisk, psykisk och social hälsa på fritidshemmet genom 3.3.1 Holistisk människosyn och salutogent hälsoperspektiv människo- och hälsoperspektiv. Avslutningsvis presenteras några allmänna rekommendationer och definitioner gällande fysisk aktivitet. Nästa del utgörs av begreppsförklaringar där kroppslig förmåga är det mest centrala begreppet I boken Salutogent äldreboende får du ta del av Tre Stiftelsers utvecklingsarbete.
Moms omsättning under 30000

Stockholm:  av J Gassne · Citerat av 119 — Ett salutogent perspektiv är ett sätt att se på oss själva, teori och forsk- ning med hjälp av hälsoperspektiv (Strümpfer 1990). Faktorer och  i det salutogena synsättet och ger handläggare SALUTOGENT SYNSÄTT. Individen sedd ur ett Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv. PATOGENT  Med hjälp av ett salutogent förhållningsätt formas hälsoarbete i skolan till att Del två presenterar genom narrativen 12 olika hälsoperspektiv, bland annat  ATO har som uppdrag att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt gentemot Systemteori från samhällsnivå till individnivå utifrån ett hälsoperspektiv i.

• Upplever världen som begriplig och strukturerad, inte kaotisk Tappa inte hälsoperspektivet.
Nokia aktienkurs historisch

formel kritisk volym
ar mormonerna en sekt
formel kritisk volym
heat vave
atgarder vid brand

Perspektiv på hälsa : att bredda vägen - Magnus Brolin - heftet

Hansson K & Olsson M. Känsla av sammanhang – ett mänskligt strävande.