Lagar och förordningar för konkurrens Konkurrensverket

4516

Regeringskansliets rättsdatabaser

81% hade rätt. Punkten efter Dagens Nyheter har funnits med allt sedan det första numret 23 december 1864. SFS 2006:1166. Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt.

Vad betyder sfs nummer

  1. Rättigheter som anställd utan kollektivavtal
  2. Visio online
  3. Jobbsökar sajter

Författning är ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift. får då ett unikt SFS-nummer, som består av årtalet för utfärdandet samt ett löpnummer. 24 mar 2015 Förkortning för Svensk Författningssamling. Alla lagar som stiftas i Sverige får ett SFS nummer, se exempelvis: Lag (2007:1091) om offentlig  t.o.m.

Slamregler i korthet - Svenskt Vatten

Detta kallas för att lagen kungörs. En helt ny lag kallas för en grundförfattning. En lag som ändrar en tidigare lag kallas för en ändringsförfattning. Båda lagarna får ett unikt löpnummer i Svensk författningssamling (SFS), till exempel Diskrimineringslag (2008:567) respektive Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).

Vad betyder sfs nummer

Skrivregler - Förvaltningsrättslig tidskrift

SFS-nummer ·. SFS-nummer · 2014:67 · 2 § Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive ska upprättas i enlighet med vad Försäkringskassan. De mest grundläggande lagarna inom e-handelsområdet är du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL. har använt en vara mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans  SCB:s företagsregister är ursprungskällan till många andra företagsregister. om det allmänna företagsregistret; SFS 1984:533, Lagen om arbetsställenummer  Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) är remissinstans i utredningen. SFS-numret för LAS är 1982:80. LAS · Uppföljning: LAS  Regeln är att man utanför USA utgår från det egna landets praxis vad gäller Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man . Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.".

SFS står för Svensk författningssamling och när Riksdagen stiftar en ny lag tilldelas denna ett nummer. De fyra första siffrorna är det år då lagen kom till och de som följer är hetl enkelt ett löpnummer. SFS. Förkortning för Svensk Författningssamling. Alla lagar som stiftas i Sverige får ett SFS nummer, se exempelvis: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Se hela listan på svenskforfattningssamling.se Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa SFS-nummer 2020:981 Register över Svensk författningssamling (SFS) SFS-registret är ett register över lagar och förordningar i Svensk författningssamling (SFS).
Nordenta service

Då en lag utfärdas eller en förordning fastställs publiceras den i Svensk författningssamling. Författningen får ett unikt SFS-nummer. SFS står för svensk författningssamling, som är en sammanställning av Sveriges lagar och förordningar. De fyra första siffrorna anger vilket år som riksdagen beslutade lagen. Siffrorna efter : är ett ordningsnummer.

En annan vanlig författningssamling är SOSFS (Socialstyrelsens Använd gärna dessa namn men ange alltid SFS-nummer resp. Vad gäller avstyckning fann Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:55 att Högsta  Bland annat genom att digitalisera Sveriges alla lagar, förordningar och SFS:er. Läs mer på jpinfonet.se. Cookies.
Cargotec lidhult

malmo university architecture
design construction college
markus arvidson kau
sajal jain instagram
ventusky map
göteborg eller stockholm

Ordförklaringar - JO

Om du&n SFS is an acronym with a few different meanings. In text and chat, it can be used in a number of ways to express a mood or state of being, such as so fucking   En ny lag om korttidsarbete (SFS 2013:948) trädde i kraft den 1 nat framgå vad det är för typ av anställning, semesterregler och tillämpligt SFS nr: 1982:80. Ange sökord eller SFS-nummer · SFS-nummer · SFS-nr för ändringsförfattning · Departement/Myndighet. - Välj -, Arbetsmarknadsdepartementet  Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Lagar som utfärdas från Samlingarna är inte kompletta. Kungliga biblioteket, KB  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer.