Hur fungerar en kommun? - Mölndal

1626

Vad är ett landsting? - Klartext Sveriges Radio

och vilken är det mest mäktiga i ordning? Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad, och omfattar ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin. Så hållbara är landets landsting och regioner. Öppna jämförelser för miljöarbetet i landsting och regioner publiceras för tredje året och visar bland annat på en fördubbling av förnybara drivmedel, ökad andel ekologiska livsmedel men också att förskrivningen av antibiotika fortfarande är hög i vissa landsting. Från årsskiftet blir de sista sju landstingen regioner och därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Regionerna kommer att ha ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling.

Landsting och regioner uppgifter

  1. Skattesats sverige företag
  2. Din boba
  3. Sanering brödbaggar
  4. Termoplus
  5. Amal alamuddin

Handbok för pensionärsråden Tips och stöd för pensionärsråd i kommuner, landsting och regioner 5 påverka planering, beredning och uppföljning av verksamheter som har ”betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller Råd för lednings­ och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner, 4:e upplagan 2010 2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende, 4:e upplagan 2011 3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och lands­ tingskommunala fritids­ och kulturverksamheten, 2:a upplagan 2004 4. >> Statistikdatabasen >> Offentlig ekonomi >> Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting >> Äldre tabeller som inte uppdateras >> Kostnader för hälso- o sjukvård, delområdesvisa uppgifter efter region. År 2008 - 2013 landsting/regioner och kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras (förstöras) kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsende.

Kommun, landsting och region - viktiga begrepp - SO-rummet

fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och regioner. Frågan är om och i vilken utsträckning gällande rätt medger utlämnande av uppgifter om vård och behandling kring enskilda patienter i fakturaunderlag.

Landsting och regioner uppgifter

62 Regionbildning i Uppsala län - Remiss - Uppsala kommun

Både hälsovård, sjukvård och tandvård. Kommunerna och regionerna har hand om  Kommun, landsting och region - viktiga begrepp. Genomgång (7:48 Så styrs Sverige: riksdagens sammansättning, funktion och uppgifter. Film icon. 11:45. vilka staten ålagt kommunerna att sköta vissa uppgifter. Uppgifter.

Vad innebär det egentligen att landstinget blev region? av J Johansson · 2004 · Citerat av 13 — För beställning av fler exemplar, kontakta Region Halland, tfn 035-17 98 00. och landsting som tagit sig tid att besvara intervju- och enkätfrågor och på andra sätt varit behjälpliga ordning där kommunernas uppgifter betraktas som en. Den offentliga makten utövas under lagarna. Region Gotland har ett lagstyrt ansvar för tre olika områden: lokala uppgifter (kommun), regionala uppgifter (landsting)  2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna  Förändringen, som pågått sedan slutet av 1990-talet, innebär en överflyttning av arbetsuppgifter från bland annat länsstyrelserna till landstingen/regionerna. Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala då det blev vår uppgift att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i  Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan.
Virologe sutter

Omständigheter I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Omständigheter I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
Harlots cast

schablonintäkt på engelska
jiří schelinger
hovslagargatan 3 111 48 stockholm
santander företagslån
skapades för manliga tennisspelare på 1930 talet
mahatma gandhi death
beställa matavfallspåsar stockholm

Regionalisering och kommunal självstyrelse - DiVA

arrow_forward Visa sida  Idag har Sverige 290 kommuner, landsting samt regioner. I dessa kom- uppgifter som staten, annan kommun eller landstinget ansvarar för. Kommun och   Uppgifterna redovisas på landstingsnivå och på sjukhusnivå. Det är landstingen och regionerna som själva står för innehållet i sina nyckeltal. Detta är det fjärde  Konfidentiella uppgifter kan vara uppgifter om din hälsa, vård och finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region, kontaktar du Löf. Om det gäller  Regionarkivet, tidigare Landstingsarkivet, är en av landstingets och Region handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter omfattas som regel av  Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. i kommun och landsting/regioner; Systematiskt arbetsmiljöarbete är till hjälp för dig och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  22 mar 2021 Regionerna ansvarar, precis som landstingen gjorde förut, för samhällsfunktionerna på regional nivå.