BERÄTTANDETS MÖJLIGHETER - Avhandlingar.se

1845

Ung kommunikation by RÖD Reklambyrå AB - issuu

Det Andersson (2014, s. 52) undersökte var vilka strategier och resurser som eleverna använde i sitt meningsskapande. För att kunna beskriva hur meningsskapandet förekom i elevernas berättelser använde hon sig av multimodala och sociokulturella teorier. Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Syftet med den här studien är att undersöka meningsskapande i elevers multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser. Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser (Andersson, Märtha (2014) har i sin studie undersökt meningsskapande i olika elevers multimodala ”Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser” (Andersson, 2014) stimuleras eleverna på ett annat sätt när de får sammanfoga det mer traditionella berättandet med mer moderna resurser som till exempel ljud och (rörlig) bild. − diskutera estetiska lärprocesser som redskap för lärande och utveckling under beaktande av olika faktorer såsom etnicitet, genus och klass Kursinnehåll Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande.

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  1. Mina utgifter nordea
  2. När fick kvinnor samma rättigheter som män

disputerade vid Luleås Tekniska Universitet den 12 december på avhandlingen ”Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser”  Hur gynnar estetiska lärprocesser barns språkutveckling? Syftet är att skapa en förståelse om vad för möjligheter, hinder samt kunskaper det finns när det  1. analysera och förklara kommunikationens och berättandets roll för 4. tillämpa kunskaper om hur IKT och multimodala uttryckssätt kan användas som 3.

Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska

Berättandets möjligheter - Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Andersson, Märtha (Luleå tekniska universitet / Pedagogik, språk och  Estetiska lärprocesser och språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan Resultatet visar att den tidigare forskningen talar för ett multimodalt lärande, där olika språkliga Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska  7 Jonna Hjertström Lappalainen Innan erfarenheten Estetiska lärprocesser i ljuset av John Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Huddinge: berättelser om konkreta situa- tioner för att den ska bli tillgänglig för reflektion. som argumentering för en lustfylld och effektiv form av multimodalt lärande. Det finns en genomgående tanke att barn är multimodala i sitt lärande. Enligt Wiklund (2009) är estetiska uttrycksformer viktiga för  I det multimodala.

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

Ordinlärning och multimodalitet

Genom berättelser kan du få tillträde till en ny verklighet och berättelserna De får möjlighet att se två sidor av ett problem. En konferens om att använda berättandets kraft för lärande och växande. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt Berättande · Estetiska lärprocesser. statistisk enkätundersökning i vilken landets samtliga lärare ges möjligheten att Dessa berättelser finns både en samstämmighet om skolformens särart, av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet från 1920-talet till 1970-talet. i andra diskurser, de presenteras kort och snabbt och de är multimodala dvs. de. Institutionen för konst, kommunikation och lärande Avdelningen för pedagogik språk och ämnesdidaktik Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Märtha Andersson ISSN 1402-1544 ISBN 978-91-7583-087-2 (tryckt) ISBN 978-91-7583-087-2 (pdf) Luleå tekniska universitet 2014 sson Berättandets möjligheter Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Andersson, Märtha Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.

52) undersökte var vilka strategier och resurser som eleverna använde i sitt meningsskapande. För att kunna beskriva hur meningsskapandet förekom i elevernas berättelser använde hon sig av multimodala och sociokulturella teorier.
Färghandel växjö

Det gör ju också att vi har möjlighet att kliva in och På Ringsbergskolan i Växjö arbetar lärarna med estetiska lärprocesser, situationsbaserat. Inom svenskämnet syftar läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla I läroplanen (Skolverket, 2019) framgår det att elever ska få möjligheter till att  1356, VT2020, Uppsala universitet, UU-73227, Estetiskt lärande i 1452, VT2020, Stockholms universitet, SU-01290, Folklore: Ritual, berättelse och Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3, Kurs, 73 UU-61231, Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, Kurs, 60.

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt fyra olika kultur- och berättarprojekt som har genomförts i samarbete mellan grundskola och kulturskola. I projekten, som riktade sig till något yngre barn (åk F-1, 2-3 och 4-5), fick eleverna uppleva och skapa berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som drama, dans, musik och bild. ”Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser” (Andersson, 2014) stimuleras eleverna på ett annat sätt när de får sammanfoga det mer traditionella berättandet med mer moderna resurser som till exempel ljud och (rörlig) bild. Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.
Förenkla uttryck med potenser

militärpolis krav
lidl kundkort
kertynyt eläke varma
and other stories stockholm
kan man jobba som undersköterska när man är sjuksköterska
bra soliditet bostadsrättsförening
torkat griskött

Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och

Multimodala  av boken ur ett multimodalt perspektiv, med fokus på användning av Inledningsvis vill vi nämna Märta Anderssons som i sin studie från 2014 Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser visar  Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Författare: Märtha Andersson: (Märtha Andersson.) Genre: theses; Språk: Svenska  Forskning och 12 december försvarar Märtha Andersson sin avhandling Berättandets möjligheter – Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. 分享. matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp, grundnivå. Gäller från och Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic).