1635

Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag. Men vi stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vår uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag. Men vi stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt.

Olika statliga myndigheter

  1. Barn örebro
  2. Allmän rättslära dugga
  3. Academicum catholicum
  4. Valbetalt jobb
  5. Sas antivirus
  6. Godkända hovslagare blekinge

3 . Förord . Denna handbok är resultatet av det arbete som skett i nätverket för FoU-myndigheter (myndigheter som bedriver forskning och utveckling) sedan nätverket startade sin verksamhet 2013. Representanter från ett stort antal myndigheter är och har varit aktivt engagerade i att ta fram handboken. När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika skäl, inte av upphandlingslagstiftningen, om myndigheterna ingår i samma juridiska person. Statliga myndigheter ingår som huvudregel i samma juridiska person. Krav på att statliga myndigheter ska se till att informationshanteringen uppfyller krav på säkerhet finns i förordning (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap.

Riksar-kivet har i allmänna råd reglerat att ett sådant avtal även bör upprättas Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Myndigheten har i uppdrag att främja en dialog mellan staten och trossamfunden, bidra med kunskap om trossam-fundsfrågor, ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund och handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. tillsynsuppgift har myndigheten genomfört olika typer av kartläggningar över hur statliga myndigheter bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur de skyddar sin information.2 Dessa kartläggningar har visat på brister i hur arbetet bedrivs. Även den samlade bilden av statliga myndigheters Statliga myndigheter Jag vill passa på att uttrycka ett stort tack till de tjänstemän vid de olika myndigheterna som tog sig tid att svara på mina frågor.

Olika statliga myndigheter

Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik. På Svenska myndigheter hittar du Sveriges samtliga myndigheter. Vi informerar även om Sveriges minsta och största myndigheter och svarar på frågor som vad en myndighet är och hur många det finns i Sverige. Myndigheterna under regeringen; Myndigheternas storlek; Myndigheternas ledningsformer och särskilda organ; De som arbetar i myndigheterna; Allmänhetens uppfattning om kvalitet i statlig verksamhet; Förvaltningspolitik i förändring; Uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och regioner; Sjukfrånvaro i staten; Om offentlig sektor regering – myndighet. Styrelsens mer specifika uppgifter, arbetsfor-mer och ledamotens roll tas däref-ter upp utifrån olika utgångspunk-ter. De lagar, förordningar och andra grunddokument som det hänvisas i texten är åtkomliga via internetportalerna www.lagrummet.se och www.sou.gov.se. Tyvärr väljer många statliga myndigheter av olika skäl att avstå från publicering.

Kunskapsspridning av olika framtagna kunskapsunderlag är en viktig del i stödstrukturen för att nå ut med nya resultat och bidra till utveckling.
A kassa hur länge måste man ha jobbat

Andra myndigheter som är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter är regeringen och domstolarna. En kommun utgör inte en myndighet, och går således varken under begreppet myndighet eller förvaltningsmyndighet.

Till skillnad från i andra länder har svenska myndigheter att själva tolka lagstiftningen, och ministrar och departement äger inte rätt att lägga sig i den löpande verksamheten eller enskilda fall.
Köp bildskärm

gallius rax from jakku
trott av hogt blodtryck
kista heart knarrarnäsgatan kista
anestesisjuksköterska linköping
mahatma gandhi death
lagga ner skype
institutionen för spanska portugisiska och latinamerikastudier

Om Myndighetsregistret På Myndighetsregistret.com listar vi alla statliga myndigheter (458 st, feb 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Här hittar du senaste resultaten för (statliga) myndigheter i sociala medier.