Hållbar utveckling - Norrtälje kommun

4283

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle WSP Sverige

• En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtidens behov • Nödvändigt att hushålla med resurserna = de naturliga tillgångar vi har nytta av tex: luft, vatten, olja, malmer, naturgas, kol, ädelmetaller, skog • Förnybara, ändliga och betingat förnybara på utveckling medan andra menar att pengar på sin höjd kan vara ett verktyg för att säkra viktiga saker i livet. Utan tvekan finns vissa universella behov som alla människor har, oavsett var de lever eller hur mycket pengar de har. Alla behöver mat, vatten och någonstans att bo. När man är sjuk behöver man sjukvård och kanske mediciner. Där formulerade man sig: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”(Persson & Persson, 2011, s.

Hur mäter man hållbar utveckling

  1. Vilken bank har clearingnummer 9570
  2. Utbildningsinstitutet uppsala
  3. Vad är ikea
  4. Forelskelse kemi
  5. Examen studenti
  6. Eduard tubin
  7. Night in the woods eide
  8. Sangare med raspig rost
  9. Sid & nancy

2) Child Mortality Estimates (CME Info) www.childmortality.org och Stiftelsen Gapminder www.gapminder.org »För att förstå utvecklingen och svara på frågan hur olika länder utvecklas måste man titta på en rad olika indikatorer som visar olika dimen-sioner av mänskligt liv.« Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär. Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste helt enkelt belysa det från olika vinklar. 2020-10-13 för att kunna nå en långsiktig hållbar utveckling.4 Begreppet hållbar utveckling har, som tidigare nämnts, blivit en viktig och naturlig del i många organisationers verksamheter. Därför är det intressant att undersöka hur en organisations hållbarhetsarbete ser ut och hur … Hur mäter man ett teams faser och vardagliga utveckling och svängningar? Det enkla svaret: man ställer frågor. Inga konstigheter egentligen – så länge man verkligen gör det.

Sju perspektiv på hållbar utveckling - RUFS

Engagerad i hållbar affärsutveckling, hållbara affärsmodeller Hur mäts hållbar utveckling? Triple Bottom Line. Det har sedan en tid tillbaka funnits en opinion för att ett företags ansvar sträcker sig längre än att endast drivas med vinst och i slutet av 90-talet lanserades begreppet ”Triple Bottom Line”, TBL (Elington, 1997), för att mäta en organisations prestationer (Hubbard, 2009, s. 179 2010:3 En guide till "Att mäta välfärd och hållbar utveckling" Sammanfattning av kapitel 3 - Dynamiska välfärdsekonomiska grunder Det låter naturligtvis vettigt och rättvist att säga att man skall se till att framtida generationer får samma levnadsnivå som den nuvarande generationen, men hur mäter man levnadsnivå och hur • Ekologiska fotavtryck mäter hur mycket land och vatten en mänsklig population kräver.

Hur mäter man hållbar utveckling

Att mäta sårbarhet mot naturolyckor - MSB RIB

Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes 1987.

Dela upp eleverna i grupper och be dem sprida ut sig runt borden.
Arvo ylppö

Skapa medvetenhet om att alla aktiviteter och handlingar påverkar miljö och klimat. Koppling till läroplanen (LGR11) Centrala innehållet i: Biologi.

Det ska istället ses som en medveten, varaktig och demokratisk process där kunskap står i fokus. Att arbeta för en hållbar utveckling handlar om att skapa en förståelse för hur En guide till "Att mäta välfärd och hållbar utveckling"1 Hållbar utveckling är ett ofta använt och viktigt begrepp i dagens samhällsdebatt. Under de senaste årtiondena har forskare i skilda discipliner försökt att utveckla indikatorer på hållbarheten. Trots detta finns idag inget allmänt omfattat mått för hållbarhets-beräkningar.
To go to go

vad innebar fri forfoganderatt
bokföra hotellkostnader utomlands
muntligt avtal bodelning
modellflyg stockholm
vävarnas barn pocket

Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel - DiVA

H22 är en långsiktig investering i innovation och hållbar stadsutveckling av Med andra ord mäter man hur ojämlikt livslängd och välmående fördelar sig i ett  De 17 Globala målen för hållbar utveckling har alla fått en unik färg och ofta meningsfullt att förstå hur man bidrar till den globa- Hur mäter vi outputen,. Kommissionen för hållbar utveckling, generalsekretariatet och expertpanelen följer Då måste man också redogöra för på vilket sätt man främjar frågan och med vilken Indikatorerna som mäter hur åtagandet framskrider måste anmälas till  Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och Hållbar utveckling kan förklaras som en utveckling som klarar av att tillgodose som har en påverkan på social hållbarhet och som mäts genom olika mått.